FUTOP, beskyttet navn for den del af det danske marked for futures, optioner og andre derivater, som fra 1988 blev garanteret eller clearet af Garantifonden for Danske Optioner og Futures. Garantifonden blev stiftet i 1987 af Danmarks Nationalbank, Den Danske Bankforening, Foreningen af Børsmæglerselskaber og Sammenslutningen af Børsmæglerselskaber. Med virkning fra 1997 blev Garantifonden omdannet til FUTOP Clearingcentralen A/S, som ejes 100% af Københavns Fondsbørs A/S (fra 2005 Den Nordiske Børs, OMX).