FOF, Folkeligt Oplysningsforbund, oprettet i 1947 af Det Konservative Folkeparti som en videreudvikling af partistyrede studiekredse, der havde eksisteret siden mellemkrigstiden. Formålet var at udbyde en holdningsdannende folkeoplysning på grundlag af en kristelig-humanistisk kulturtradition. FOF henvendte sig tidligere især til byernes middelstand, først med ideologisk prægede aftenhøjskolefag, fra 1970'erne med et voksende udbud af fritidsfag. FOF lægger særlig vægt på foredrags- og kulturaktiviteter. Se også fritidsundervisning og oplysningsforbund.