FN's Flygtningekonvention, FN's Konvention om Flygtninges Retsstilling, konvention fra 1951, som definerer begrebet flygtning samt fastlægger, hvilken retsbeskyttelse stater forpligter sig til at yde flygtninge; ratificeret af Danmark 1952.