.

FLSmidth. Cementanlæg i Brasilien.

.

FLSmidth & Co., dansk ingeniør- og industrikoncern med hovedkvarter i København. Virksomheden blev grundlagt af maskinkonstruktør Frederik Læssøe Smidth (1850-99) i 1882 som Teknisk Bureau, der beskæftigede sig med handel med damp- og møllerimaskiner. I 1887 indtrådte ingeniørerne Alexander Foss og Poul Larsen som medindehavere, og navnet blev ændret til F.L. Smidth & Co.

Smidth var den dygtige tekniker, Foss den visionære leder og organisator, og Larsen det store forretningstalent. Smidth havde erfaring fra teglværksbranchen og udviklede nye brænde- og tørringsmetoder, der muliggjorde teglfremstilling året rundt. Det skabte kontakter i byggebranchen, og virksomheden begyndte at interessere sig for cementfremstilling. For at kunne studere fabrikationen i praksis og udvikle teknologien opførtes Aalborg Portland-Cement-Fabrik i 1889. I løbet af 1890'erne udviklede og erhvervede F.L. Smidth Co. flere patenter til cementproduktion, bl.a. en rørmølle med flintestensfyldning, en roterovn og den billigere sandcement. Virksomhedens produkter blev efterhånden solgt over hele verden, og der åbnedes kontorer i bl.a. London, New York og Sankt Petersborg.

Med 1. Verdenskrigs udbrud blev virksomheden afskåret fra sine vigtigste markeder i Central- og Østeuropa, og store tilgodehavender blev indefrosset. For at fastholde den tekniske stab og sikre en intakt organisation begyndte virksomheden at interessere sig for fremstilling af maskiner, som var beslægtet med cementindustriens, hovedsageligt roterovne til den metallurgiske industri.

De første mellemkrigsår var præget af ekspansion, men krisen i 1920'erne og 1930'erne bragte virksomheden i store økonomiske vanskeligheder. Den satsede derfor på udvikling af nye cementtyper, fx Velocement, og på tekniske forbedringer af produktionsanlæggene. I tilfælde af, at Danmark igen skulle blive afskåret fra verdenshandelen, sendte man i slutningen af 1930'erne vigtige dele af tekniske tegninger samt personale til afdelingerne i New York og London, der fik selvstændige beføjelser. Dermed lykkedes det virksomheden at klare sig igennem krigen og at være i stand til at efterkomme efterkrigstidens store efterspørgsel efter cement og cementfabrikker. Virksomheden har i kraft af sine satsninger på udvikling af nye og mindre energikrævende fremstillingsmetoder altid haft en dominerende stilling på verdensmarkedet for cementfremstilling og har gennem årene åbnet kontorer og selskaber over hele verden.

For at afbalancere risikoen ved den konjunkturfølsomme bygge- og anlægsindustri har F.L. Smidth & Co. efter 2. Verdenskrig spredt sine aktiviteter over flere forretningsområder. FLS Industries A/S er moderselskab for koncernens mere end 200 virksomheder verden over, som dækker aktiviteter inden for ingeniørvirksomhed (fx F.L. Smidth-Fuller Engineering A/S og FLS miljø a/s), produktion af byggematerialer (fx Aalborg Portland A/S, Dansk Eternit Holding A/S og Unicon Beton I/S), servicevirksomhed (fx RM Industrial Group A/S), emballagevirksomhed (fx Nyborg Plast International A/S og Bates Emballage A/S) og vedligeholdelse af fly (fx FLS Aerospace Holdings Limited).

Koncernen havde i 1990'erne vekslende økonomisk held. Koncernen blev i 2001 udbudt til salg af de tre slægter, der udgør efterkommerne af koncernens stiftere, og som gennem aktieselskabet Potagua ejede 46% af aktierne, men 63% af stemmeretten. Positionen som verdens største leverandør af cementmaskiner og -fabrikker er stærk; derimod har koncernen lidt tab på FLS Aerospace, som blev solgt 2004, og opnået tvivlsomt resultat af sin indsats inden for bl.a. miljø og transport, hvor DanTransport Holding a/s også er blevet solgt fra. Yderligere solgtes i 2004 Aalborg Portland og Unicon Beton til den italienske cementkoncern Cementir S.p.A. I 2005 blev FLS miljø udfaset, og virksomheden koncentrerede sig derefter om cement- og mineralteknologi.

Koncernen havde i 2012 en omsætning på 24,8 mia. kr. med over 15.000 ansatte i mere end 50 lande.

FLSmidth & Co.'s hjemmeside.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig