FLIK, Foreningen af Levnedsmiddelingeniører og -kandidater, faglig forening for levnedsmiddelingeniører, levnedsmiddelkandidater, bromatologer, ernæringskandidater og andre med en tilsvarende uddannelse, grundlagt i 1976; udgav medlemsbladet Alimenta. FLIK fik fra 2005 sekretariatsfællesskab med Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. Samtidig blev Alimenta erstattet af Fødevarer, et månedligt tillæg til det ugentlige nyhedsblad Ingeniøren.