FIFO-princippet, First In First Out, metode til prisansættelse af vareforbrug og varelagre i handels- og fremstillingsvirksomheder. Metoden forudsætter, at de først indkøbte eller producerede varer indregnes først i resultatopgørelsen. Det betyder, at omkostningsforbruget for solgte varer opgøres til de ældste enhedsomkostninger, mens de enheder, som bliver på lageret, opgøres til de nyeste enhedsomkostninger. Se også varebeholdninger.