FDD-forsikring, Freight, Demurrage og Defence, forsikring af visse af en reders omkostninger, især omkostninger i forbindelse med advokatbistand ved tvister i ind- og udland, fx vedrørende inddrivelse af fragtkrav. Se også P & I klub.