FAST, Foreningen af Små Teatre, stiftet 1975 som en interesseorganisation for medlemskredsen, der omfatter 26 små og mellemstore teatre. Siden 1979 har FAST også fungeret som kredsens arbejdsgiverorganisation, idet den forhandler aftaler, bl.a. overenskomster, med kunstnerorganisationerne. Siden 1985 har FAST været medarrangør af de regelmæssige gruppeteaterfestivaler i Odense.