FAQ, Frequently Asked Questions, (eng.), inden for it betegnelse for en mappe, hvor man kan finde de mest almindelige spørgsmål, der stilles.