F1-, F2-, F3-generation, F1-, F2, F3-generation, inden for genetikken første, anden og tredje afkoms- eller filialgeneration af krydsningen af to forældretyper.