F.I.P., Fédération Internationale de Philatélie, FIP, den internationale filatelisammenslutning; stiftet i 1926. F.I.P. organiserer de nationale filatelistforbund og har 87 medlemmer (2009), heriblandt Danmarks Filatelist Forbund. Sammenslutningen varetager filatelisternes interesser på internationalt plan, bl.a. ved at koordinere og fastsætte regler for internationale frimærkeudstillinger.