Førslevgård, hovedgård (sædegård) og gods ved Fuglebjerg mellem Slagelse og Næstved; nævnt 1374, da det kom i slægten Halvegges eje. Det var stamhus for slægten von Plessen 1757-1803 og har siden været i slægten de Neergaards besiddelse. Den fredede hovedbygning, der delvis er omgivet af voldgrave fra midten af 1500-t., er et trefløjet barokanlæg med valmtage over et stokværk og kælder. Det blev i det væsentligste opført 1726 for Carl Adolf von Plessen, der havde købt godset 1723.