Føroyabanki, fiskebanke sydøst for Færøerne. Vanddybden er 100-150 m, og banken adskilles fra Færøplateauet af en kanal med en tærskeldybde på 850 m; her er der kraftig strøm af koldt bundvand fra Norskehavet til Atlanterhavet. Torskebestanden på Føroyabanki er kendt for sin kvalitet og hurtige vækst. Den udgør en selvstændig stamme, hvoraf der årligt kan fiskes ca. 2000 t.