Fødevareøkonomisk Institut, FOI, institut under Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (KU). Instituttet blev oprettet i 2004 som et selvstændigt institut ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL, del af KU fra 2007) ved fusion mellem to sektioner ved KVL (Økonomi samt Læring og Bioetik) og Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, som allerede 2002 havde ændret navn til Fødevareøkonomisk Institut. Instituttet, som blev ledet af en bestyrelse og en direktør, bestod af fem forskningsafdelinger, en statistisk afdeling samt et studie- og uddannelseskontor. I 2013 fusionerede Fødevareøkonomisk Institut og Afdeling for Økonomi, Politik og Driftsplanlægning ved Skov & Landskab under navnet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).