Första Kammaren, den svenske rigsdags "overhus" 1867-1970, valgt af lokale myndigheder, landstingene og de større byers råd ved indirekte valg. Fra 1921 fornyedes Första Kammaren med 1/8 hvert år. Det var i princippet ligestillet med Andra Kammaren, som var valgt ved direkte valg, og blev i mange år anset for en konservativ højborg. Första Kammaren blev afskaffet med indførelsen af etkammersystemet i 1971.