Færder, fyr og meteorologisk station i Sydnorge beliggende på det mellemste af tre små skær, kaldet Tristeinene eller Lille Færder. Fyret markerer den sydvestlige indsejling til Oslofjorden.