Færøerne - dyreliv

Lomvier på et færøsk fuglefjeld.

.

Får er det dominerende husdyr på Færøerne.

.

Grindedrab på Færøerne finder sted i godkendte fjorde, hvor grindehvalerne drives helt op på kysten. Foto fra Funningefjördur.

.

Færøerne - dyreliv, Landfaunaen er præget af øernes isolerede beliggenhed: Der er ingen krybdyr og padder, ingen oprindelige arter af landpattedyr og kun få arter af andre grupper med ringe spredningsevne. Artsudvalget er også præget af det solfattige klima: Varmeelskende insektgrupper som dagsommerfugle og bier mangler (selvom de findes i Grønland længere nordpå).

Den dominerende dyregruppe på Færøerne er fuglene. Der er ganske vist kun 42 fast ynglende arter, men adskillige arter optræder i meget stort antal, især på fuglefjeldene langs kysten. De talrigeste er lunde, lomvie, alk, ride, mallemuk og sule. Alle disse arter lever af fisk eller plankton.

Oprindelig mangler som sagt landpattedyr, men fåret er det altdominerende husdyr (ca. 70.000 stk.) og har måske ligefrem givet øerne navn. Husmusen er en indslæbt art. Færøske husmus er af særlig interesse, fordi de i løbet af den relativt korte tid (formentlig siden vikingetiden), de har været på Færøerne, har udviklet særlige former, bl.a. en stor, langbenet form på Mykines.

Insekterne er repræsenteret med knap 1000 arter (mod ca. 20.000 i Danmark).

Havbunden omkring Færøerne består overvejende af fast klippe og grus; kun i beskyttede fjorde samt på dybt vand (over 100 m) er sandbund hyppig. Faunaen af hvirvelløse havdyr er derfor domineret af såkaldt epifauna, dvs. dyr, der sidder på hård bund eller på andre dyr. Dødningehåndkoral og hestemusling er karakteristiske eksempler. De hvirvelløse havdyr omkring Færøerne har været genstand for intense undersøgelser siden 1987 (i det fællesnordiske projekt BIOFAR). Blandt de mange nyopdagelser, der er gjort, er de udstrakte koralbanker samt masseforekomster af store havsvampe de mest markante. De hyppigste fisk er velkendte arter som sild, torsk, sej, kuller, helleflynder, rødspætte og rødtunge. Laks opdrættes i havbrug i fjordene.

Af sæler er kun gråsælen almindelig. Hvaler er almindelige omkring Færøerne, især grindehvalen, som optræder i større eller mindre flokke og er genstand for de traditionelle og meget debatterede færøske grindedrab. Der fanges ca. 900 grindehvaler årlig ved Færøerne.

Grindedrab finder kun sted i godkendte fjorde, hvor grinden drives helt op på kysten. Her slagtes dyrene med et stik gennem ryghvirvlen af særligt uddannede folk. Derved sikres det, at dyrene ikke lider, selvom synet af slagtningen er overmåde blodigt.

Læs mere om Færøerne.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig