Fællesudvalget for de Arbejdsløse, ledelsen af arbejdsløshedsbevægelsen i januar-marts 1931. Fællesudvalget var domineret af kommunisterne med Aksel Larsen i spidsen, og den stærke mobilisering af arbejdsløse over for regeringen og den socialdemokratiske fagbevægelse blev et springbræt for Aksel Larsen til posterne som MF og formand for DKP fra 1932.