Fårevejle, hovedgård (sædegård) og gods syd for Rudkøbing på Langeland. Gården er nævnt ca. 1350 som tilhørende slægten Brock, hos hvem den forblev til 1441. Erik Hardenborg befæstede 1583 gården med svære jordvolde med hjørnebastioner. Et højt hus fra middelalderen blev nedrevet 1820, mens to bindingsværkslænger stod til 1868; den nuværende hovedbygning, der genopførtes 1870 efter brand for Peter de Neergaard, er bygget af arkitekten August Klein i "Rosenborgstil".