Fámjinerklæringen, fælles principerklæring mellem Færøerne og Danmark, underskrevet 29.3.2005 i bygden Fámjin på Færøerne. Erklæringen omhandler Færøernes medvirken og inddragelse i udenrigs- og sikkerhedspolitikken med sigte på ligeværdighed i alle spørgsmål, hvor Danmark og Færøerne i fællesskab er inddraget. Eksempelvis kan Færøerne herefter deltage i mellemfolkelige organisationer som associeret medlem.