Ezrabøgerne er en række jødiske skrifter, der tillægges den skriftlærde Ezra. De vigtigste er 3. Ezra, der overvejende er en gengivelse af afsnit fra Ezras Bog og Nehemias' Bog i Det Gamle Testamente, og 4. Ezra, der er en apokalypse fra 1. årh. e.Kr. med overvejelser om jødernes skæbne og dommedags komme. Begge skrifter hører til pseudepigraferne.