Expositio totius mundi et gentium, latinsk titel på en kulturgeografisk 'beskrivelse af hele verden og dens folk', dvs. Det Romerske Imperium. Skriftet stammer fra 300-t. og er en vigtig, om end problematisk kilde til demografiske og økonomiske forhold i romersk kejsertid. Forfatteren er ukendt.