Eustathios af Sebaste, ca. 300-377, ærkebiskop af Sebaste i Armenien fra 355. Han var elev af Arius og en ivrig talsmand for munkevæsenet. I sine sidste år stod han i spidsen for de såkaldte pneumatomakere, dvs. modstandere af Helligåndens guddommelighed.