Eurovision, tv-samarbejde mellem nationale public service-stationer i Europa. Eurovision blev indledt i 1954 og organiseres af European Broadcasting Union (EBU). Samarbejdet er af ikke-kommerciel karakter, og udvekslingen foregår ad elektronisk vej via omfattende landsbaserede tv-net og tv-satellitter. Et af Eurovisions kendteste projekter er det årlige Melodi Grand Prix (Eurovision Song Contest), men størsteparten af de udvekslede programmer er sportstransmissioner. Nyhedssamarbejdet udgør en central billedkilde for nationale tv-nyhedsredaktioner. Eurovisionsmodellen har dannet forbillede for andre verdensdeles tv-samarbejde.