European Consortium for Political Research, ECPR, samarbejdsorganisation for europæisk statskundskab, stiftet 1970. ECPR har i 2006 omkring 300 europæiske universiteter som medlemmer, organiserer et vidtstrakt forskningssamarbejde, afholder årlige kongresser og sommerskoler og udgiver bl.a. European Journal of Political Research.