European Advisory Commission, EAC, rådgivende kommission for Europa, nedsat af Storbritannien, USA og Sovjetunionen i 1943 (se Moskvakonferencer). EAC fik til opgave at udarbejde retningslinjer for de fjendtlige staters overgivelse og for den allierede besættelse. Kommissionen blev dog modarbejdet af præsident Roosevelt. Til de få resultater hører fastlæggelsen af den allierede zoneinddeling i Tyskland.