Europaudvalget, tidligere Folketingets Markedsudvalg, det af Folketingets stående udvalg, der tager sig af alle spørgsmål vedrørende den danske politik på EU-området. Udvalget består af repræsentanter for partierne i Folketinget. Forud for møder i EU-Rådet forelægger regeringen sit forhandlingsoplæg for Europaudvalget, og udvalget fører på den måde forudgående kontrol med regeringens EU-politik. Rammerne for samarbejdet mellem regeringen og udvalget er fastlagt i Tiltrædelsesloven fra 1972 og navnlig i en række efterfølgende udvalgsberetninger.