Europabrücke, sekssporet motorvejsbro på E45 syd for Innsbruck i Østrig nær grænsen til Italien ved Brennerpasset. Broen blev bygget i 1959-63 over den dybt nedskårne Wipptal. Den er 785 m lang og hviler på op til 198 m høje bropiller.