Europa i to hastigheder, debatudtryk, som skal illustrere et EU, hvori visse lande ikke deltager i alle samarbejdsområder eller deltager med forskellig intensitet og tidsramme. Fænomenet kendes også under betegnelser som variabel geometri, Europa a la carte, Europa i flere rum mv.