Eugen Richter, 1838-1906, tysk politiker. Richter var en kompromisløs venstreliberal politiker og en skarp kritiker af både Bismarck og af det tyske socialdemokrati. Han var medlem af Rigsdagen fra 1867 og fra 1869 også af det preussiske andetkammer. Richter var den mest indflydelsesrige leder af de skiftende venstreliberale partier i Det Tyske Kejserrige.