Eugen 3., Bernardo Pignatelli, pave 1145-53; forud herfor var han cisterciensermunk under Bernhard fra Clairvaux. Eugens mest ambitiøse initiativ var det 2. korstog (1147-49), som blev en eklatant fiasko. Hans regeringstid var præget af striden med Roms borgere, som kæmpede for politisk selvbestemmelse og afviste pavens overhøjhed over byen. Den politiske situation gjorde det umuligt for Eugen at slå sig ned i byen, indtil truslen om kejserlig invasion tvang Roms indbyggere til et kompromis med paven.