Eugen 2., pave 824-27, udpeget af frankerkongen Ludvig 1. den Fromme. Kirkens ydre forhold overlod Eugen til den verdslige magt, idet han anerkendte det germanske egenkirkevæsen og kongen som øverste myndighed ("Den Romerske Konstitution", 824). På det åndelige plan hævdede Eugen den biskoppelige frihed fra verdslig indblanding og lovgav på eget initiativ imod adskillige kirkelige misbrug. Han fremmede Ansgars første fremstød i Danmark.