Esther Ammundsen, 1906-1992, dansk læge. Hun blev som aktiv modstandskvinde interneret i Vestre Fængsel i 1943, var 1945-47 koordinator af national og international tuberkulosebekæmpelse i Dansk Røde Kors, 1951-61 stadslæge i København og 1961-74 medicinaldirektør. Hun virkede for udvikling af større landssygehuse samt nedlæggelse af mindre, blandede sygehuse. Esther Ammundsen har sikret dialyse- og transplantationscentre samt udbygning af den primære sundhedstjeneste. Hun var engageret i samfundsdebatten, som hun deltog i med robust humor, og udgav 1990 Amanda fortæller. Tidsbilleder fra det 20. århundrede.