Esper Eising, 1876-1951, dansk murermester og organisationsmand. Eising, der varetog en række betydningsfulde organisatoriske hverv og tillidsposter, fungerede som oldermand i Københavns Murer- og Stenhuggerlaug 1933-46 og var 1933-39 medlem af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Dansk Håndværk og Industri. Han var 1936-38 næstformand i Dansk Arbejdsgiverforening og 1938-41 formand. Eising tog i 1942 initiativ til oprettelsen af Håndværksrådet, hvis første formand han var indtil 1949.