Eske Brock, 24.12.1560-22.12.1625, dansk storgodsejer og rigsråd. Som ung havde Eske Brock været på en udenlandsrejse, men havde hverken gjort tjeneste ved hoffet eller i kancelliet, da han i 1596 blev optaget i rigsrådet. Fra 1597 og til sin død var han lensmand på Dronningborg, der lå nær hans gård Gammel Estrup i Østjylland. Som rigsråd deltog han i diplomatiske sendelser og udfærdigede mange af rådets udenrigspolitiske betænkninger. Han døde som landets største godsbesidder og som sidste mandlige medlem af sin slægt.