Esger Juul, død 1325, dansk ærkebiskop. Juul var af højadelig jysk slægt, og som Erik 6. Menveds befuldmægtigede var han med til at afslutte den store ærkebispestrid i slutningen af 1200-t. Efter i 1306 at have været biskop i Aarhus blev han i 1310 ærkebiskop i Lund. Derefter ophørte det gode forhold til kongen, der bl.a. mistænkte Juul for at støtte den nørrejyske rejsning i 1313. Juul holdt i 1314 et provinskoncil og var i stand til at hævde sit primat over den svenske kirke. I 1317 fremkom et endeligt brud med kongen, og også efter at denne i 1320 var blevet afløst af Christoffer 2., fortsatte det slette forhold mellem konge og ærkebiskop.