Esaias von Pufendorf, 1628-1689, tyskfødt svensk og dansk diplomat. Præstesønnen Pufendorf kom som ung i svensk tjeneste. Han fik mange vigtige diplomatiske poster og blev adlet 1673, men forlod i 1687 Sverige i vrede. Han trådte derpå i dansk tjeneste og rejste som gesandt til rigsdagen i Regensburg, hvor han døde. I Sverige blev han dødsdømt posthumt.