Es-dur, inden for musik durtoneart med es som grundtone og fortegnet ♭ for h, e og a; paralleltoneart til c-mol.