Erving Goffman var en canadisk-amerikansk sociolog. Han var professor ved University of Pennsylvania fra 1968. Gennem sit omfattende forfatterskab blev Goffman en af 1900-t.s betydeligste sociologiske iagttagere af moderne hverdagsliv. Hans studieobjekt var menneskers almindelige omgang med hinanden, især på offentlige steder. Med en skarp sans for de handlinger, personer foretager for at undgå at tabe ansigt, sammenlignede Goffman i The Presentation of Self in Everyday Life (1959, da. Vore rollespil i hverdagen, 1992) den menneskelige adfærd med en sceneoptræden. I Asylums (1961, da. Anstalt og menneske, 1967) viste han, at den psykiatriske diagnose lige så meget er udtryk for en social stemplingsproces som for en egentlig psykisk sygdom. Hans beskrivelser af sociale spil har gjort ham kendt også uden for samfundsforskeres rækker. Han fik tidligt indflydelse på kritikken af psykiatriske og andre sociale institutioner.