Eros, asteroide nr. 433; opdaget 1898 som den første, hvis bane ligger delvis inden for Mars'. Dens middelafstand til Solen er 220 mio. km med en omløbstid på 643 dage. Eros kan komme ret tæt på Jorden (ned til 23 mio. km); ved dens passage i 1931 blev målinger af dens parallakse anvendt til at bestemme afstanden mellem Jorden og Solen. 2000-01 blev Eros undersøgt i stor detalje af rumsonden NEAR Shoemaker, som kredsede omkring den i et år, inden den landede på overfladen. Målinger viste blandt andet, at den aflange asteroide (33 km×13 km×13 km) har et homogent indre med en densitet på 2,7 g/cm3 og indeholder mineralerne olivin og pyroxen.