Ernst Trier, 1837-1893, dansk højskolemand. Inspireret af Grundtvig og Kold oprettede Trier i 1866 højskolen i Vallekilde, der blev centrum for det grundtvigske folkeliv i Nordvestsjælland. Trier tilhørte den højskolefløj, der stærkest har lagt vægt på det kristne islæt, hvad der bl.a. fandt udtryk i hans sangbog, Sange for den kristelige folke-skole (1885).