Ernst Reuter, tysk politiker. Han bliv født i Aabenraa som søn af en lærer ved den derværende kongeligt preussiske navigationsskole. Han studerede og tog i 1912 eksamen ved universitetet i Marburg. Samme år blev han medlem af SPD. Reuter deltog i 1. Verdenskrig og kom 1916 i russisk krigsfangenskab. Under indtryk af Oktoberrevolutionen i 1917 sluttede han sig til bolsjevikkerne og blev udnævnt til folkekommissær for den autonome volgatyske republik. 1919-22 var han ledende funktionær for KPD i Berlin, men brød med partiet og genindmeldte sig i SPD. Han blev fra 1931 overborgmester i Magdeburg og 1932-33 medlem af Rigsdagen. Ved nazisternes magtovertagelse blev han fængslet og kom i koncentrationslejr, hvor han blev udsat for mishandlinger. I 1935 lykkedes det ham via England at gå i eksil i Tyrkiet, hvor han lærte sig tyrkisk for at kunne fungere som upolitisk rådgiver for skiftende ministerier. I november 1946 vendte han tilbage til Tyskland og stillede sig til rådighed for SPD. I 1947 blev han valgt til overborgmester i Berlin, men kunne først tiltræde som overborgmester for Vestberlin efter byens deling i efteråret 1948. Reuter spillede en central rolle under blokaden af Berlin 1948-49. Han døde i embedet som en af de mest markante talsmænd for den antikommunisme og orientering mod vestmagterne, der også i de kommende mange år skulle præge det vestberlinske bystyre.