Ernst Mayr, 1904-2005, tysk-amerikansk zoolog og evolutionsforsker. Mayr blev født i Tyskland, hvor han i 1926 fik doktorgraden ved Berlins Universitet. Han emigrerede til USA og blev i 1932 tilknyttet American Museum of Natural History, i 1953 professor ved Harvard og i 1961 direktør ved museet for komparativ zoologi. På ekspeditioner til Ny Guinea og Salomonøerne så Mayr en stor geografisk variation hos specielt fugle. Han betragtede dette som en genetisk bestemt tilpasning og et muligt første trin mod en opsplitning i to arter, som kan finde sted, hvis populationerne bliver fuldstændig adskilt over en længere periode (allopatrisk artsdannelse). Mayr var en af foregangsmændene bag den såkaldte evolutionære hypotese, som har dannet grundlag for evolutionstankens opblomstring i 1900-t. Et vigtigt bidrag var bogen Systematics and the Origins of Species (1942), hvori Mayr formulerede det biologiske artsbegreb, hvorefter arter er forplantningsmæssigt isolerede enheder. Han udgav senere talrige andre bøger, bl.a. den vægtige The Growth of Biological Thought (1982).