Ernst Kris, 1900-1957, amerikansk psykoanalytiker og kunsthistoriker. Han er født og uddannet i Wien; 1938 emigrerede han via England til USA, hvor han var med til at udvikle egopsykologien. Han er kendt for begrebet "regression i jegets tjeneste", en form for styret regression, der giver jeget adgang til hidtil uudnyttede potentialer, der kan bruges til fx kunstnerisk skaben. Hans hovedværk er Psychoanalytic Exploration in Art (1952).