Ernst Kaper, 1874-1940, dansk rektor og borgmester; 1905-08 lærer på Metropolitanskolen, 1908-17 rektor på Ordrup Gymnasium, 1917-40 konservativ borgmester i København for skolevæsenet samt for politi, fængsler, statistik, huslejeforhold, begravelsesvæsen og kultur; inden for alle disse områder gennemførte han betydelige reformer. Kaper har udgivet lærebøger i tysk og religion, men er især kendt for bogen Den daglige Undervisnings Form (1903), hvor han gjorde sig til talsmand for grundigt forberedt klasseundervisning.