Ernst August, 1629-1698, kurfyrste af Hannover. Ernst August indførte i 1682 førstefødselsret i hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg og sikrede 1692 dets ophøjelse til kurfyrstendømmet Hannover. Ved ægteskab med Sophie Dorothea af Pfalz, hvis mor var datter af Jakob 1. af England, erhvervede Ernst August sig arveretten til England.