Ernest Joseph King var en amerikansk admiral. King, der havde gjort tjeneste allerede under Den Spansk-amerikanske Krig i 1898, var en alsidigt uddannet søofficer, og i foråret 1941 blev han chef for den amerikanske Atlanterhavsflåde. I marts 1942, kort tid efter USA's indtræden i 2. Verdenskrig, blev King øverstkommanderende for den amerikanske flåde, og som sådan forestod han opbygningen af flåden til verdens største og ledede operationerne i Atlanterhavet og Stillehavet. King blev udnævnt til Admiral of the Fleet i 1944 og afgik fra aktiv tjeneste i december 1945.