Erna Juel-Hansen, 1845-1922, dansk forfatter. Erna Juel-Hansen står som en af Det Moderne Gennembruds centrale kvindelige forfattere med sine skildringer af kvinders erotiske og sociale identitetssøgen og frigørelse. Hun blev som broderen Holger Drachmann opdraget til radikalt frisind, men fik ikke dispensation til at tage studentereksamen. I stedet kastede hun sig fuld af virkelyst over pædagogik og gymnastik, oprettede med sin mand Danmarks første børnehave og et gymnastikinstitut og skrev så seks romaner og Sex noveller (1885) — altsammen med "Sandhed og Sundhed" som mål. Der er en stærk naturalisme, kropslig sanselighed og direkthed i skildringen af det erotiske i bøgerne. Og samtidig en skarp, ironisk afsløring af dobbeltmoral, således i En ung Dames Historie (1888), som er foregrebet i den fine novelle "En Konfirmand" og i debutromanen Mellem 12 og 17 (1881, under pseudonymet Arne Wendt). Hovedværket er dobbeltromanen Terese Kærulf (1894) og Helsen & Co. (1900) om en voksen kvindes udviklingsproces og kamp for at få kærlighed og arbejde til at hænge sammen.