Ernő Gerő, 1898-1980, ungarsk politiker. Gerő blev medlem af Kommunistpartiet i 1918, og i 1944 valgtes han til centralkomitéen. Her spillede han en vigtig rolle i udformningen af partiets stalinistiske linje og i gennemførelsen af planøkonomien. I 1956 blev Gerő partiets førstesekretær. Hans og hans nærmeste partifællers politiske linje og magtmisbrug var en direkte årsag til opstanden i 1956. Han blev ekskluderet fra partiet i 1962.