Erling Ladewig Petersen, 1929-2000, dansk historiker, professor i historie ved Odense Universitet 1966-96. Ladewig Petersen blev 1964 dr.phil. på en afhandling om tidlig arabisk tradition, men langt hovedparten af hans mange videnskabelige arbejder omhandler dansk historie 1500-1700. Ladewig Petersens historiesyn og forskningsindsats er tydeligt påvirket af den franske Annalesskole. Især på felter som dansk adels økonomisk-sociale historie og den tidlige moderne stats fremvækst har han ydet vigtige forskningsbidrag med international rækkevidde og gennemslagskraft.